FFM Sp. z o. o.

FFM Sp. z o. o. jest firma z siedzibą w Poznaniu w skład, której wchodzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem świadczący usługi z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz doradztwa inwestycyjnego na terenie całego kraju. Naszym atutem jest doświadczenie oraz kompetencje przy realizacji:

 

  • Projektów technicznych
  • Projektów technologicznych
  • Project Management
  • Nadzór inwestycyjny
  • Wykonawstwo

 

Doradztwo w zakresie wprowadzenia oszczędności energii, proekologicznych technologii, inwestycji oraz wdrażania projektów inwestorskich.

 

 

Zapraszamy do współpracy.

Jacek Putkowski

Prezes Zarządu

 

 

Adres do korespondencji:

 

FFM Sp. z o. o.

W: oze-energia.pl

M: biuro@oze-energia.pl

 

REGON: 122907932

NIP: 5512616712

KRS: 0000462079

 

Kapitał zakładowy 20.000,00 zł

 

Firma wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000462079

 

FFM Sp. z o. o.